Passages en passant

presenteert

Benjamin Earl & Daniela de Paulis

Passages en passant is een reeks tentoonstellingen in de gang van het Goethe-Institut Rotterdam waarbij iedere keer de werken van twee kunstenaars in dialoog met elkaar treden.
Dit format is bedoeld als ruimte voor uitwisseling met en door de werken, aanleiding tot gesprek en als ontmoetingsplek voor geïnteresseerden.

In deze zesde tentoonstelling tonen wij werk van

Benjamin Earl en Daniela de Paulis

De opening van de tentoonstelling is op vrijdag 10 maart om 17:00

Je bent van harte welkom.

 

Goethe-Institut Rotterdam
Westersingel 9
3014GM Rotterdam

De tentoonstelling is van 10 maart t/m 26 april 2023

OPENINGSTIJDEN

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 10:00-21:00 uur
vrijdag 10:00-14:30 uur

 

Click for English

Passages en passant is a series of exhibitions in the corridor of the Goethe-Institut Rotterdam, each time showing the works of two artists in dialogue with each other.
This format is intended as a space for exchange with and through the works, a trigger for conversation and a meeting place for interested people.

In this exhibition, we are showing works by

Benjamin Earl en Daniela de Paulis

The opening is on Friday 10 March 17:00

You are warmly invited.

Goethe-Institut Rotterdam
Westersingel 9
3014GM Rotterdam

The exhibition is from 10 March until 26 April 2023

OPENING HOURS

Monday – Thursday 10:00-21:00 h.
Friday 10:00-14:30 h.

Workshops complementing the 6th Passages en passant-exhibition

Satellite Listening and Reporting 

a workshop by Benjamin Earl 

The workshop’s dates and times will be dependent on the satellite locations.  

Next workshop: Thursday 30.3.2023, 10:30 

Goethe-Institut Rotterdam 

Throughout the exhibition period (10th March – 21th April), Benjamin Earl will guide a series of satellite listening and reporting workshops. As part of his research, Earl is investigating how views from satellites above can alter our perceptions on the ground. The listening workshops aim to explore how a sense of place can be affected through the practice of listening to satellites. The workshops will involve a listening, observation and reporting moment. The reports, that will be collectively drawn up, will become part of the body of work presented in the exhibition space. 

Reservation via Google Sheets: 

https://forms.gle/hHuYCDQchJB4oveA9 

The Metamorphosis of a Periplaneta Americana 

a workshop led by Daniela de Paulis 

Friday 11.4.2023, 17:00 

Goethe-Institut Rotterdam 

The movement workshop will guide participants in embodying Gregor Samsa, the enigmatic character in Franz Kafka’s Metamorphosis, in his transformation from a human to a periplaneta americana, commonly known as cockroach. Informed by the pivotal philosophical paper “What is it like to be a bat?” (Thomas Nagel, 1974), and by the Body Mind Centering movement technique, the workshop will lead the participants in their transformation from human to cockroach by imagining to inhabit the body and the environment of the insect narrated by Kafka. The artist will verbally guide the transformative experience through simple movement exercises, starting from floor work to standing positions. 

Please wear comfortable clothes and bring a yoga mat. 

Maximum number of participants: 5 

Reservation by e-mail: 

selavyrose@gmail.com

Daniela de Paulis

Daniela de Paulis is een mediakunstenaar en gediplomeerd radio-operator. Haar artistieke praktijk is geïnspireerd door de ruimte in de breedste zin van het woord. Ze maakt gebruik van wetenschappelijk onderzoek en technologieën, van radioastronomie tot neurowetenschappen, voor een creatieve verkenning van onze menselijke relatie tot de kosmos en tot onszelf.

Lees meer over het werk van Daniela

Daniela de Paulis is een mediakunstenaar, haar experimentele toepassingen verwerkt ze in live performances, kunst, geluid en video. Haar werk reflecteert op noties van realiteit zoals gepresenteerd door de natuurwetenschappen, met name radioastronomie, neurowetenschappen en ruimteonderzoek. Haar artistieke praktijk bestaat uit het opzetten van internationale, interdisciplinaire en ambitieuze samenwerkingen met als doel het creëren van transformatieve ervaringen die een betekenisvolle en langdurige sociale en subjectieve impact kunnen hebben.

Daniela’s projecten bereiken een wereldwijd, cultureel en sociaal divers publiek en streven naar formele, artistieke en technologische innovatie. Onderzoek naar theoretische en wetenschappelijke aspecten van haar projecten is een belangrijke fase van het proces dat leidt tot de feitelijke uitvoering, waarbij de theorie wordt ingebed in de praktijk, terwijl een rigide academische benadering wordt vermeden.

Daniela de Paulis is a media artist and licensed radio operator. Her artistic practice is informed by Space in its widest meaning. She engages with scientific research and technologies, from radio astronomy to neuroscience, for a creative exploration of our human relation to the cosmos, and to ourselves.

Read more about the work of Daniela

Daniela de Paulis is a media artist working with experimental practices in live performance art, sound and video. Her work reflects upon notions of reality as presented by the natural sciences, especially radioastronomy, neuroscience and space research. Her artistic practice involves establishing international, interdisciplinary and ambitious collaborations with the aim of creating transformative experiences that can have a meaningful and long lasting social and subjective impact.

Daniela’s projects reach for a global, culturally and socially diverse audience, and strive for formal, artistic and technological innovation. Research on theoretical and scientific aspects of her projects is an important stage of the process which leads to the actual implementation, with the theory embedded into the practice, while avoiding a rigid academic approach.

Writing on the Moon

Video installation (2014)

Le Voyage dans la Lune

Video installation (2012).
Photo credits: Dwingeloo radio telescope

A Sign in Space Swift satellite

Light installation (2016).
Credits: Rudy Wijnands/Swift satellite

Mare Incognito

Live performance/video installation (2022).
Credits: Mirjam Somers/Bas Czerwinski.

Cogito in Space #2

Experiential performance (2013-2018).
Photo credits: Sandro Bocci

Mare Incognito

Live performance/video installation (2022).
Credits: Mirjam Somers/Bas Czerwinski

Benjamin Earl

Benjamin Earl is een multidisciplinair ontwerper en kunstenaar. In zijn werk onderzoekt hij de digitalisering van het dagelijks leven door het gebruik van digitale instrumenten, gevonden media, kritische theorie en historische studies. Het werk dat hij maakt combineert onderzoek uit eerste en tweede hand om nieuwe strategieën te ontwikkelen voor het vertellen van verhalen die de complexiteit van zijn onderwerp omarmen.

Benjamin Earl is a multi-disciplinary designer and artist. In his work he explores the digitization of everyday life through the use of digital tools, found media, critical theory and historical studies. The work he creates combines first- and second-hand research to develop new strategies for storytelling that embrace the complexity of his subject.

Read more about the work of Benjamin

Benjamin Earl is a designer and researcher who focuses on the increasingly digitalized nature of everyday life. In his work, he searches for opportunities to introduce context and disrupt the seamless, frictionless experience of digital systems in order to foster agency and autonomy. Despite primarily working in a digital realm, Earl often integrates material research and exploration into his work, using a range of mediums from websites to installations, performances, radio shows, and film.

An ongoing area of research for Earl explores the tensions in earth imaging systems. Specifically, he has been using weather satellites to capture images of the Earth from a “god’s-eye-view” at a distance of 800 to 1000km above the surface of the earth. To intercept the images, Earl engages in a manual process of tracing the satellite’s movement across the sky, which often become a social and performative activity. This approach provides a new perspective on satellite imagery that is often seen as scientific and objective, but can actually be distorted or blurred by various noise-inducing mechanisms on the ground.

Overall, Earl’s work aims to expose the complexities and nuances of digital systems and how they intersect with the material world, challenging conventional understandings of technology and its relationship to human agency.

Over Passages en passant

Passages en passant is een tijdelijke tentoonstellingsruimte in Rotterdam.

Passages en Passant strekt zich uit in het Goethe-Instituut Rotterdam in een gang die het entreegebied verbindt met de cafetaria. De doorgang heeft daklicht en is licht hellend, maar net als bij een tunnel zijn de tegenoverliggende muren zo dichtbij dat de ruimte die ze omarmen slechts een wandelgebied wordt. De blik van de voorbijganger, wanneer hij niet gefocust is op de openingen aan beide uiteinden, ontmoet de enorme muren links en rechts, die meestal geen observatie afdwingen.

Dit is waar Passages en passant graag rangschikt, test en overpeinst. In een omgeving die zeer vluchtig en praktisch is, worden kunstwerken uitgevoerd die geschikt zijn voor snel begrip en zich tegelijkertijd langzaam ontvouwen wanneer er in rust naar wordt gekeken.

In een reeks van zes tentoonstellingen wordt de gangruimte telkens ingevuld door werken van twee kunstenaars die inhoudelijk of positioneel reageren op de verschillende kwaliteiten van de ruimte en daarbij ook nieuwe relaties tussen de werken onderling voorstellen.

About Passages en passant

Passages en Passant is a temporary exhibition space in Rotterdam.

Passages en Passant stretches out in the Goethe-Institute Rotterdam in a hallway that connects the entrance area with the cafeteria. The passageway has roof lights and is slightly angled, but as with a tunnel, the opposing walls are so close that the space they embrace becomes a mere walking area. The passersby´s gaze, when not focussed on the openings at both ends, meets the huge walls to the left and right, which usually don´t compel observation.

This is where Passages en Passant likes to arrange, test and contemplate. In a setting that is highly transitory and practical, artworks are implemented that are fit for rapid comprehension and at the same time slowly unfold when being looked at with rest.

In a series of six exhibitions, with each the corridor space is rendered by the works of two invited artists that respond to the various qualities of the space’s content or by positioning, and thereby propose new relations among the works as well.

Over de mensen achter Passages en passant

Passages en Passant wordt gerund door Marco Douma en Kathrin Wolkowicz, beiden Rotterdamse kunstenaars die voortdurend een bijdrage willen leveren aan de levendige Rotterdamse kunstscene (en daarbuiten) met kunstwerken, het hosten en organiseren van evenementen en het cureren van tentoonstellingen.

Lees meer

Marco Douma is beeldend kunstenaar die zich richt op bewegend beeld en geluid. In zijn videowerk en video-installaties wordt de kijker meegevoerd naar een moment van contemplatie. Een moment om zich terug te trekken uit de hectiek van de dagelijkse realiteit en los te komen van triviale gedachten en beslommeringen. In zijn werk definieert hij de ondefinieerbare ruimte. De ruimte waar voorgrond en achtergrond in elkaar overvloeien.
Wat hem inspireert is de sensatie van vertragende bewegingen, ritme en kleuren in de (alledaagse) natuur en omgeving. Vaak dichtbij. Je ziet ze in een fractie van een seconde, een vertraagd beeld dat je gedachten even stilzet. Alsof de wereld even stilstaat. Hij vangt deze momenten en werkt ze uit. Hij wil de sensatie die hij ervaart benadrukken door het moment langer te laten duren en het om te zetten in vloeiende bewegingen. De vertraging werkt als een katalysator om je binnen enkele seconden uit je omgeving te verwijderen. Tijd en ruimte lossen op.

Het werk van Kathrin Wolkowicz strekt zich uit van performance, installatie, objecten en boeken tot film en video, en wordt meestal aangewakkerd door zelfgeschreven of aangepaste teksten. Het is een voorstel van op tijd gebaseerde of ruimtelijke situaties die uitnodigen tot het herlezen van iemands relatie met objecten en lichamen; hoe we verblijven, onze tijd doorbrengen en de ruimte delen met anderen.
Een belangrijk deel van Kathrin’s praktijk is collectief werken, als stichtend lid van Sils Projects, programmeur voor Suburban Video Lounge, onderdeel van 004-collective en Borgerstraat publicatie collectief. Voor een aantal van haar recente werken heeft ze de studio ingeruild voor de straat om met bewoners van door stadsontwikkeling getroffen gebieden een gemeenschappelijke basis te leggen.

Met ondersteuning van

Rutger Zuydervelt: ontwerp flyers en posters

Heleen Schröder: proeflezen Engels

Goethe Instituut Rotterdam

Passages en Passant is run by Marco Douma and Kathrin Wolkowicz, both Rotterdam-based artists who continually like to contribute to Rotterdam´s vibrant art scene (and beyond) with art works, hosting and organizing events and curating exhibitions.

Read more

Marco Douma is a multidisciplinary / multimedia contemporary artist. He concentrates on (moving) image and sound, where time and space are dissolved, creating a moment of inner reflection and layers of meaning are subtly incorporated into images taken from daily life.
Marco is a member of the artist initiative Stichting B.a.d. in Rotterdam, with whom he develops national and international projects. He also frequently collaborates with Rutger Zuyderveld and Roel Meelkop in projects such as Pierdrie. He is also the founder of the multimedia agency Beeldhonger.

Kathrin Wolkowicz´s work spans from performance, installation, objects and books to film and video, and is usually kindled by self-written or adapted texts. It is a proposal of time-based or spatial situations that invite for re-reading one´s relationships with objects and bodies; how we dwell, spend our time and share the space with others.
A substantial part of Kathrin´s practice is working collectively, as founding member of Sils Projects, programmer for Suburban Video Lounge, part of 004-collective and Borgerstraat publication collective. For some of her recent works she has exchanged the studio for the street to lay out common grounds with inhabitants of areas affected by city development.

Kindly supported by

Rutger Zuydervelt: design flyers and posters

Heleen Schröder: proofreading English

Goethe Instituut Rotterdam

Contact

Marco Douma: marco.douma@goethe.de

Kathrin Wolkowicz: kathrin.wolkowicz@goethe.de